دانلود لیست و چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

 

دریافت چکیده

 عنوان پایان نامه

 دانشجو

 استاد راهنما

استاد مشاور

 مقطع

سال

‎۳۸۹۹

اندوه عارفانه در آثار برجسته شعر فارسی (در اشعار سنایی، عطار، سعدی، مولانا و حافظ)

حیدرپور، مسیح‌اله

مصفا، مظاهر

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۸۰-‎۱۳۷۹

۴۳۸

تطبیق حدیقه سنایی و منطق الطیر عطار و جام‌جم اوحدی

رخزادی، علی

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۶-‎۱۳۷۵

۴۲۳

ارتباط افکار حافظ و خواجوی کرمانی

جعفری، احمدعلی

تجلیل، جلیل

حاکمی، اسماعیل

دکتری

‎۱۳۷۱

۴۲۹

اوضاع اجتماعی و ادبی آذربایجان از قرن سوم هجری تا اواخر قرن هشتم هجری همراه با شرح و سبک دیوان مجیرالدین بیلقانی

قره‌آغاجلو، سعید

تجلیل، جلیل

حاکمی، اسماعیل

دکتری

‎۱۳۷۴

۴۱۱۹

تاثیرپذیری اقبال از مولوی

فولادی، محمد

شاه‌حسینی، ناصرالدین

شعار، جعفر

کارشناسی ارشد

‎۱۳۷۹

۴۱۶۶

زیبایی‌شناسی شعر صائب تبریزی

شهاب رضوی، حسین

سجادی، ضیاءالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۵-‎۱۳۷۴

۴۱۴۲

شرح احوال، آثار و افکار حکیم نزاری قهستانی

مهدوی، ملیحه

مصفا، مظاهر

کریمی، امیربانو؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۹-‎۱۳۷۸

۴۰۷۹

ادبیات عامیانه استان بوشهر

رضایی، عبداله

مصفا، مظاهر

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۸۰-‎۱۳۷۹

۴۴۸

شیوه‌های توصیف در شعر معاصر ایران

گودرزی، محمدتقی

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل؛ مصفا، مظاهر؛ شیخ‌الاسلامی، علی

دکتری

۷۷-‎۱۳۷۶

۴۲۲

فر فردوسی "ادبیات تعلیمی و حکمت عملی در شاهنامه"

ذاکری، احمد

محقق، مهدی

تجلیل، جلیل

دکتری

‎۱۳۷۱

۳۶۴۳

تصحیح گرشاسب‌نامه اسدی توسی

مهرکی، ایرج

مصفا، مظاهر

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۹-‎۱۳۷۸

۳۶۳۰

فرهنگ دیوان طالب آملی ( لغات، اصطلاحات، آیات و احادیث )

علی‌منش، جمال

ابوالقاسمی، محسن

حاکمی، اسماعیل

کارشناسی ارشد

۸۰-‎۱۳۷۹

۴۳۳

فنون بلاغی در مناقب شعری نبی اکرم (ص) تا قرن ششم (عروض، بدیع و بیان)

جدیدالاسلامی قلعه‌نو، حبیب

تجلیل، جلیل

حاکمی، اسماعیل

دکتری

‎۱۳۷۶

۱۰۸۲

بررسی صور خیال در دیوان ازرقی هروی

زمان احمدی، محدرضا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۷۷-‎۱۳۷۶

۱۲۱۵

شرح دیوان همام تبریزی و تصحیح صحبت‌نامه

قاضی شیراز، میراسماعیل

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین؛ حاکمی، اسماعیل؛ مصفا، مظاهر؛ سجادی، ضیاءالدین

دکتری

۷۶-‎۱۳۷۵

۱۴۴۲

آثار و اشعار ادیب الممالک فراهانی و شرح حال وی و تصحیح دیوان او

موسوی گرمارودی، علی

شهیدی، جعفر

حاکمی، اسماعیل؛ تجلیل، جلیل

دکتری

۷۸-‎۱۳۷۷

۱۶۵۰

تصحیح انتقادی دیوان سلمان ساوجی

تمیمی تواندشتی، غلامرضا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل؛ مصفا، مظاهر؛ شیخ‌الاسلامی، علی

دکتری

۷۷-‎۱۳۷۶

۱۶۲۳

تصحیح تذکره شعرای مرآت الخیال - تالیف امیرشیرعلی خان لودی سال ‎۱۱۰۲ هجری قمری

حاجی‌زاده، حسین

شاه‌حسینی، ناصرالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۸-‎۱۳۷۷

۱۶۸۵

تصحیح جواهرالتفسیر ملاحسین کاشفی به همراه تعلیقات سبک شناسی بخش سوره حمد

عباسی، فرزاد

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۸-‎۱۳۷۷

۱۶۴۷

سیر تحول و تاثیر ردیف در سبک خراسانی از نظر ساختار زبانی، بلاغی، موسیقایی و ارتباط آن با زیبا شناسی

رادمنش، عطامحمد

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۷۸-‎۱۳۷۷

۱۷۲۶

گنج افلاک در گنجینه نظامی

پارسایی، حسین

حاکمی، اسماعیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۸-‎۱۳۷۷

۱۹۲۰

سبک عراقی در شعر فارسی

مدرس‌زاده، عبدالرضا

حاکمی، اسماعیل

مصفا، مظاهر

دکتری

۷۸-‎۱۳۷۷

۱۸۷۲

مباحث عرفانی در لمعات، اشعه اللمعات و گلشن راز

پاک‌سرشت، خدیجه

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۸-‎۱۳۷۷

۴۳۱۰

بیست و چهار نامه از منشات قائم مقام فراهانی به نثر امروزی به همراه فهرست لغات و تعبیرات

کمال مقدم، حمید

سجادی، علی‌محمد

شعار، جعفر

کارشناسی ارشد

۸۰-‎۱۳۷۹

۴۳۲۵

تصحیح و شرح لغات مجموعه گنج شایگان نوشته میرزامحمد جعفری بروجردی متخلص به (ریاض)

مردانلو، ابوالفضل

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۸۰-‎۱۳۷۹

۴۳۵۲

تصحیح و توضیح المعجم فی آثار ملوک العجم

حنفی بجد، محمداسماعیل

فاضلی، محمد

علوی مقدم، محمد؛ اشرف‌زاده، رضا

دکتری

۷۹-‎۱۳۷۸

۴۳۶۲

تحقیق در نثر معاصر و بررسی انواع ادبی (از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی)

رحیمیان، هرمز

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۷۹-‎۱۳۷۸

۴۲۴

آرمان‌های اخلاقی و اندیشه‌های انسانی در شاهنامه فردوسی

شاه‌بدیع‌زاده، محمد

حاکمی، اسماعیل

سجادی، ضیاءالدین

دکتری

۷۳-‎۱۳۷۲

۵۸۴

اسناد مجازی و تشخیص در شعر مولوی

رسولی، عین‌اله

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۷۷-‎۱۳۷۶

۴۳۲

انعکاس تحولات اجتماعی و سیاسی در آثار ادبی عصر سلجوقی

خیرخواه برزکی، سعید

شاه‌حسینی، ناصرالدین

توسلی، غلامعباس

دکتری

۷۶-‎۱۳۷۵

۴۱۳

پژوهشی در اعلام تاریخی، جغرافیایی و اشخاص تاریخ بیهقی

حسینی کازرونی، سیداحمد

سجادی، ضیاءالدین

مینوچهر، حسن؛ شیخ‌الاسلامی، علی؛ تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۰-‎۱۳۶۹

۳۷۹۴

جلوه‌های صوفی مازندرانی و شعر او

باحشمت جویباری، جواد

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

کارشناسی ارشد

۸۰-‎۱۳۷۹

۴۲۵

تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی

خاتمی، احمد

حاکمی، اسماعیل

تجلیل، جلیل

دکتری

۷۳-‎۱۳۷۲

۶۱۸

تاریخ بیهقی و دستور زبان فارسی

آذرپیوند، حسین

حاکمی، اسماعیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۷-‎۱۳۷۶

۴۱۸

پرند پروین: تحلیل آثار و افکار پروین اعتصامی و ارزش‌ها ادبی و اخلاقی و اجتماعی او

سادات، پروانه

سجادی، ضیاءالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

‎۱۳۷۱

۴۳۵

تصحیح انتقادی دیوان ظهیرالدین فاریابی با تعلیقات

قهری صارمی، حسن

حاکمی، اسماعیل

سجادی، ضیاءالدین

دکتری

‎۱۳۷۴

۴۴۲

تصحیح انتقادی مثنوی جام‌جم اوحدی مراغه‌ای و تعلیقات بر آن

قاضی، نورالدین

سجادی، ضیاءالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۳-‎۱۳۷۲

۴۳۱

تصحیح مثنوی سلسله الذهب نورالدین عبدالرحمن جامی با مقدمه حاشیه و تعلیقات

خدیور، هادی

سجادی، ضیاءالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۵-‎۱۳۷۴

۴۱۲

تعلیقات و شرح مشکلات و فرهنگ‌نامه جهانگشای جوینی جلداول (تاریخ مغول)

حیدری، ابراهیم

مینوچهر، حسن

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل؛ سجادی، ضیاءالدین

دکتری

۷۰-‎۱۳۶۹

۴۴۳

تفسیر و تحلیل مثنوی تحفه الاحرار

کرابی، احمد

حاکمی، اسماعیل

تجلیل، جلیل؛ مصفا، مظاهر

دکتری

۷۶-‎۱۳۷۵

۷۸۹

زندگی، سبک و اعتبار شاعری استاد امیری فیروزکوهی

مجیدی، مریم

مصفا، مظاهر

کریمی، امیربانو

دکتری

۷۷-‎۱۳۷۶

۴۳۸۴

بررسی دیوان جهان ملک خاتون با شرح و تحلیل

حسامی، مرمر

شعار، جعفر

ماحوزی، مهدی

کارشناسی ارشد

۸۰-‎۱۳۷۹

۴۴۴

سنت‌های ادبی در قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم هجری

شایگان‌فر، حمیدرضا

شاه‌حسینی، ناصرالدین

حاکمی، اسماعیل

دکتری

۷۵-‎۱۳۷۴

۴۱۰

سیر عرفانی قرآن در ادب فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم

موذنی، علیمحمد

حاکمی، اسماعیل

مینوچهر، حسن؛ سجادی، ضیاءالدین

دکتری

‎۱۳۶۹

۴۱۷

سیری در منظومه‌ها و رسالات عقل و عشق در ادب فارسی

خان‌محمدی، علی‌اکبر

سجادی، ضیاءالدین

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل

دکتری

‎۱۳۷۰

۴۴۶

شرح و تحلیل آثار سعدی

آذر، اسماعیل

سجادی، ضیاءالدین

الهی قمشه‌ای، محی‌الدین

دکتری

۷۳-‎۱۳۷۲

۴۳۷

شیوه تصویرسازی در شعر نو فارسی

عقدائی، تورج

شاه‌حسینی، ناصرالدین

تجلیل، جلیل

دکتری

۷۵-‎۱۳۷۴

۴۳۹۵

بررسی اشعار طوفان مازندرانی

قربانی، فهیمه

سجادی، علی‌محمد

ماحوزی، مهدی

کارشناسی ارشد

۸۰-‎۱۳۷۹

۴۱۱

قصیده فنی در ادب فارسی در قرن ششم هجری (مذیل به جلوه‌های بلاغی و بیانی در قصاید خاقانی)

احمدسلطانی، منیره

سجادی، ضیاءالدین

تجلیل، جلیل؛ حاکمی، اسماعیل؛ مینوچهر، حسن

دکتری

۷۰-‎۱۳۶۹

۴۲۸

کیخسرو در منابع اساطیری، متون فارسی تاریخی، حماسه ملی، فلسفه اشراق و متون عرفانی

خاتون‌آبادی، افسانه

حاکمی، اسماعیل

آموزگار یگانه، ژاله

دکتری

۷۶-‎۱۳۷۵

۸۰۲

مجاز در بلاغت اسلامی و ادب فارسی

جعفری‌تبار، حسن

تجلیل، جلیل

شاه‌حسینی، ناصرالدین

دکتری

۷۶-‎۱۳۷۵

۴۳۰

مقایسه دیدگاه‌های ابن عربی در فصوص ال

/ 1 نظر / 22 بازدید
ام البنین

سلام پایان نامه ها یی با موضوعات عالی وبکریه ولی ای کاش میشد که به متن پایان نامه هم دسترسی داشته باشیم .